Mijn favorieten

Rapportagewijzen
Al naar gelang de klantwens zijn er drie rapportagewijzen

Volledige rapportages

Gebaseerd op een uitgebreide opname, onderzoek en marktanalyse die uitmonden in een uitgebreid rapport. Waarbij tevens de mogelijkheid van een beknoptere verslaglegging, door een waardeverklaring, bestaat.

Update c.q. actualisatie van een eerdere volledige rapportage (binnen 12 maanden)

Situaties kunnen veranderen, ook nadat recent een taxatierapport is uitgebracht. Een update of actualisatie van een eerdere taxatie kan dan nodig zijn.

Hertaxatie

Volgens bancaire richtlijnen dient commercieel vastgoed herhaaldelijk te worden getaxeerd i.v.m. de loan-to-value ratio. Binnen drie jaar kan een hertaxatie plaatsvinden, waarbij sprake is van volledige opname/rapportage gecombineerd met back-testing en een uitleg over een eventuele fluctuatie van waarden.
Indien slechts een globaal beeld van waarde gewenst is, kan desgewenst de waardeverklaring, zijnde een beknopt verlag, worden opgesteld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor via 035 - 720 00 00 of stuur een email naar info@idtaxatiediensten.nl.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring