Mijn favorieten

Gedetailleerde taxaties
gedetailleerde en solide onderbouwing van waarderingen
“Kwalitatieve eisen aan rapporten zijn duidelijk veranderd. Je komt er niet meer door een vierkante meterprijs neer te leggen, en dat is maar goed ook”, vindt Welling. Hij taxeert daarom vanuit meerdere invalshoeken en kijkt bijvoorbeeld naar winstdoelstellingen van de ontwikkelaar en naar overheidsbeleid.

“Wij rekenen verschillende scenario’s door die samenhangen met de directe omgeving van het te taxeren object en met de relevante markt- en maatschappelijke ontwikkelingen. Het kan trouwens ook om gronden gaan die niet in exploitatie zijn genomen. Dan kijken wij voor investeerders naar de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden daarvan, maar tevens naar de risico’s.”

Naast het vergelijken van specifieke en soortgelijke transacties komen in de rapportages van ID Taxatiediensten onder meer ook marktvisie, marktkeuze, regionale tendensen, huurontwikkelingen en motivatie van de gekozen benchmark aan de orde. “Hoe wij in het concrete geval te werk gaan, hangt telkens af van het doel van de taxatie en van de specifieke klantvraag.”
 
Transparantie is daarbij een belangrijke pijler onder iedere taxatie. “Onze focus ligt op een duidelijke onderbouwing van hoe wij in een specifiek geval tot een bepaalde waardering komen.”
 

Onderbouwing van waarden

Naast de core business van taxeren, is het advieswerk voor ID Taxatiediensten de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Onder invloed van verscherpt toezicht geldt daarvoor hetzelfde als voor taxaties: “Om tot een goede verantwoording te komen moet je op meerdere manieren kijken naar onderbouwing van waarden. Voor ons is één rekensom dus géén rekensom op het moment dat een andere som tot een ander inzicht leidt. Het komt er dan op aan om goed uit te leggen waarom er sprake is van waardedifferentiatie en welke kant je denkt dat de waarde op zal gaan.”
 
De klanten van ID Taxatiediensten appreciëren die gedetailleerde waardeonderbouwing. “De soliditeit ervan helpt onze klanten om goede beslissingen te nemen over hun vastgoed, investering of ontwikkelingsproject. En ook in de rechtszaal geven onze gedetailleerde en gemotiveerde taxaties vaak de doorslag bij een juridisch geschil. Dat is handig als de taxatiewaarden van procespartijen van elkaar verschillen.”  

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor via 035 - 720 00 00 of stuur een email naar info@idtaxatiediensten.nl.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring