Mijn favorieten

Beroepsethiek
controleerbaarheid van onze professionaliteit en ethiek
De hoge mate van diversiteit op de vastgoedmarkt maakt het vergelijken van waarden van (bedrijfs)gebouwen en gronden tot een specialisme. Door markten, maar ook wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovaties te volgen, is ID taxatiediensten in staat om uitleg te geven aan de prijsvorming op de vastgoedmarkt.

Onze taxatieafdeling streeft ernaar om objectief en transparant inzage te geven in de opbouw van de getaxeerde (markt)waarde. Hiervoor is het voor ons van belang dat wij onafhankelijk kunnen rapporteren over onze waarnemingen en bevindingen. Mede om deze reden zijn onze taxatie- en advieswerkzaamheden gescheiden van onze makelaarsactiviteiten. Ook hechten wij belang aan de controleerbaarheid van onze professionaliteit en van onze ethiek.  

Beroeps en gedragscode

Wij hebben derhalve de TEGoVA Beroeps- en Gedragscode omarmd en zijn aangesloten bij NVM-Business (met erkenning van de NVM Erecode / Gedragscode). In onze praktijk volgen wij daarbij de taxatierichtlijnen en aanbevelingen van ondermeer ‘Goed Gewaardeerd Vastgoed’ volgens het Platform Taxateurs en Accountants (PTA) en, in het bijzonder genoemd, de ‘Europese Taxatiestandaarden (EVS)’, zoals is vastgelegd in het ‘Bluebook 2016’.

Tot slot kunnen wij berichten dat wij zijn aangesloten bij het Taxatiemanagement Instituut (TMI), op grond waarvan wij ons mede hebben geconformeerd aan de normen volgens ‘Taxatie Commercieel Vastgoed (TCV)’. Wij hopen u hiermee een beeld te hebben gegeven van de wijze waarop wij graag invulling geven aan ons vak als taxateur van commercieel vastgoed.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor via 035 - 720 00 00 of stuur een email naar info@idtaxatiediensten.nl.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring